Onderdrukt verleden

De Afrikaade vrouw bakermat van de mensheid. De Afrikaanse vrouw als schepster, eerste wetenschapper, landbouwer, naaister, magier, kruidendokter en ga zo maar door. Dit beeld zal je in de mainstream media over Afrikaanse vrouwen niet vinden. In Hollywood of Nollywood al helemaal niet. Vraag jezelf eens af hoe dit komt? 

Men heeft er alles aangedaan om de daden van de Afrikaanse moeder voor de hele ontwikkeling van de mensheid uit te wissen. Jongeren die op zoek gaan naar hun Afrikaanse roots komen bedrogen uit. Sporen van onze grote Afrikaanse moeders zijn uitgewist. Verhalen van vrouwelijke rebellie tijdens slavernij zijn door de meesters uitgewist. De koloniale periode draait alleen maar om mannen. De caucasier is zover gegaan om zelf de pre-koloniale geschiedenis van onze Afrikaanse voorouders te vervuilen met leugens en rascistiche beelden.

Gelukkig hebben we gemotiveerde mensen in onze gemeenschap die onderzoek doen naar onze grote moeders. Want immers zonder hun zouden wij er niet zijn, sterker nog, zonder hen zou de wereld zoals wij die vandaag kennen er niet zijn. Grani en Tangi gaat uit naar al onze grote moeders. Zij die taal en schrijven hebben uitgevonden, zij die leefden volgens de kosmische principes Ma'at.

Vraag jezelf eens af hoe het toch komt dat mannen(patriarchalen) zo bang waren en zijn voor de kracht van vrouwen?

Onze grote moeders waren Magiers, kosmonauten, die leefden volgens kosmische principes, zij zijn de natuurlijke leiders beschermers van ons planeet. Zij zijn niet gekozen door verkiezingen, geweld, militaire coup, bombardementen. Nee zij zijn gekozen door de Most High principle Nine etheru. 

Waarom vrouwen in vele culturen onderdrukt worden, geen vrijheid van spreken hebben, als tweederangs burgers worden gezien, niet over hun eigen lichaam kunnen beslissen, zij tegen worden gehouden om zich te scholen of spiritueel te ontwikkelen.

Onze grote moeders uit Afrka zijn de enige vrouwen op de wereld die niet onder het juk van slavernij zijn geboren. Waarom? omdat zij de scheppers zijn.

Het onderdrukt verleden is een brochure dat ik heb samengesteld vanuit diverse bronnen. Verhalen over onze grote moeders. Verhalen die je waarchijnlijk nooit hebt gehoord of gelezen.

Enkele voorbeelden:

Nanny

Ma Amba 

De amazons 

De regenkoninginnen

Empress Nyabingi 

Aan deze vrouwen zeg ik Gaantangi, Tangi na tapoe tangi fu na bigi wroko di un du gi wi nanga grontapu !!!

 

Ik geef lezingen op aanvraag.

Ben je geinteresseerd laat dan een bericht achter.

 

 

 

Zeg nee tegen NINSEE

NINSEE

De missie van NiNsee is het zich ontwikkelen en positioneren als het nationale symbool van het gedeelde slavernijverleden en de gezamenlijke toekomst van alle Nederlanders, door structureel en vanuit verschillende invalshoeken het Nederlandse slavernijverleden en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse samenleving, nationaal en internationaal voor het voetlicht te brengen. 

Doelstelling
Het instituut heeft ten doel het streven naar de realisatie van een genuanceerd en realistisch beeld van het Nederlandse slavernijverleden en zijn erfenis, vanuit diverse invalshoeken, teneinde dat verleden en die erfenis onder ogen te zien, te gedenken, herdenken en verwerken, mede gericht op de toekomstige generaties.

 Ninsee in de huidige vorm mag sluiten

Het Ninsee is ontstaan door een steeds sterkere behoefte vanuit de gemeenschap om een eigen instituut, plek te hebben waar er aandacht besteed wordt aan de eigen identiteit en het Nederlands slavernijverleden.

Een intstituut die er al een eeuw geleden had moeten zijn vanuit de Nederlandse overheid. Het ontkennen van haar gewelddadig verleden is tekenend voor de Hollandse mentaliteit. 

De mensen uit de gemeenschap die zich hard hebben gemaakt voor de komst van Ninsee zijn bij de tot standkoming op een zijspoor gezet. Zij hebben het harde werk verricht en de uncle toms hebben het overgenomen. 

Ninsee heeft zich vervolgens totaal losgekoppeld van het maatschappelijk middenveld die de komst van Ninsee heeft geinitieerd. Dit heeft men met voorbedachte rade gedaan om te voorkomen dat grass roots organisaties invloed kunnen uitoefenen op de beleidsvoering van Ninsee.

Dhr Campbell heeft duidelijk op de radio aangegeven dat Ninsee ervoor heeft gekozen een rustige kennis centrum te zijn die zorgt voor lezingen en educatieve activiteiten. Met andere woorden hebben zij besloten zichzelf als slaven te gedragen. Zijn verklaring idat Ninsee subsidie krijgt van de overheid en daardoor geen kritische houding aanneemt t.o.v de overheid is op zijn zachts gezegd zwak. Zij nemen ook geen standpunten in omtrent maatschappelijke onderwerpen die in verband staan met het slavernij verleden, racisme, de sociaal-economische positie van Afrikanen in Nederland. 

Door deze afzijdige houding aan te nemen zet Ninsee zichzelf buitenspel. Ninsee wordt weg bezuinigd, goed zo, wij willen mentaal vrij zijn en hebben geen behoefte aan een instituut met gekolonialiseerde geesten. 

Ninsee is gefaald in het profileren van zichzelf op overheidsniveau en in het maatschappelijk middenveld. Ninsee had de kans om onderzoek te doen vanuit een Afrikaanse perspectief. Immers hebben wij al genoeg literatuur vanuit Eurocentrische perspectieven. Het doel van Ninsee moet niet zijn het streven naar een genuanceerd beeld over het slavernij verleden, want dat hebben wij immers al 150 jaar gehad. Nee , Ninsee had de kans om juist verandering teweeg te brengen. Een van de doelen van een maatschappelijke organisatie is optreden als 'change maker', onderzoek doen en kennis van de ontwikkelingen in de samenleving omzetten in aanbevelingen en acties om procesmatig verandering in de maatschappij tot stand brengen. Hier heeft men bewust niet voor gekozen want daarvoor is lef nodig. Aangezien het aan lef ontbreekt bij ninsee heeft men gekozen om een veilige hoek te kiezen en daar angstvallig te blijven. Het resultaat hiervan is nu zichtbaar.

Dat het ninsee kanse heeft laten liggen staat als paal boven water. Gemiste kansen om als platform te dienen voor organisaties, belangengroepen, verenigingen etc die zich in het maatschappelijk middenveld begeven. Vanuit een wetenschappelijk kader zorgen voor de versterking en betere organisatie van het maatschappelijk middenveld, met het doel dat zij op een effectieve wijze het beleid van de overheid kunnen beinvloeden.  Ninsee is bij uitsek het instituut om op basis van wetenschappelijk onderzoek veranderingen in het beleidsarena teweeg te brengen. Dit is de taak van een maatschappelijke organisatie, maatschappelijk werkers en onderzoekers. Anders heeft onderzoek geen nut.

Mensen laat je niet voor de gek houden door deze mensen die gestudeerd hebben, want zij tonen geen enkel voorbeeld van eigenwaarde, trots en strijdvaardigheid. Dhr Campbell is geen Malcolm X dat is duidelijk, hem vervangen zal ook niets veranderen.